EN
咨询热线:400-018-0008
关注:

申请流程

Immigration process

1免费评估

免费评估,规划移民方案

2签订委托协议

签订委托协议

3考察

办理商签,考察房产

4选定房产

选定房产,支付订金

5房产过户

结清房款,办理房产过户手续

6准备材料

准备移民申请资料

7指纹录入

入境葡萄牙打指纹,完成移民递件

8正式获批

获得正式批准,领取1年期居留卡

9申请续签

续签居留卡(+2+2…)